Divine logo

Intelligenties

Het begrip intelligentie kennen we allemaal uit het dagelijks spraakgebruik. Bovendien kun je intelligentie meten via gestandaardiseerde tests. De resultaten worden uitgedrukt in een quotiënt. Een IQ van 100 is normaal. Een eind daaronder ben je zwakbegaafd en ver daarboven hoogbegaafd. Dat is het dan. Sommige geleerden vragen zich af of intelligentie erfelijk is en daarmee een soort noodlot of een lot uit de loterij, dan wel ontwikkelbaar vanuit een stimulerende sociale omgeving. Uitslag onbeslist. Meervoudige intelligentie Intelligentie is de bekwaamheid om problemen op te lossen, uitdagingen aan te gaan of om iets bestaands aan te passen aan veranderende omstandigheden. Mensen blijken dat op verschillende manieren te doen. Dat komt door de wijze waarop zij gebruik maken van een reeks verschillende intelligenties. Die zijn voor iedere persoon even uniek als een vingerafdruk. De mate waarin ze onderling in sterkte, mogelijkheden en samenwerking variëren, verschilt van mens tot mens. Anders gezegd, ieder mens heeft zijn eigen profiel van onderling op elkaar inwerkende intelligenties. Elke intelligentie kan aan sterkte winnen, zij het niet ongelimiteerd. Intelligenties zijn dus tot op zekere hoogte ontwikkelbaar. Neurologisch onderzoek bij o.a. oorlogsveteranen met een hersenbeschadiging bood steeds sterkere aanwijzingen voor het bestaan van deze vermogens of intelligenties. We hebben in dit universum volgens de Zodiakaal Tempel van de aarde 9 basis intelligenties waarmee we werken, functioneren en die we doorleven. Deze worden hieronder vermeld en uitgelegd.

Kosmische Intelligentie

Emotionele Intelligentie

Conceptionele Intelligentie

Goddelijke Intelligentie

Mytische Intelligentie

Geestelijke Intelligentie

Lichamelijke Intelligentie

Zintuigelijke Intelligentie

Sociale Intelligentie

Vorige pagina Terug Volgende pagina