Divine logo

Het 17 Chakrasysteem

Het doel van deze activaties is het ervaren, bewustworden en handelen vanuit je hogere, grotere zelf als bron voor het leven in harmonie met de eenheid van ´Al wat is´ oftewel in harmonie met het Goddelijk Plan. Dit bewustzijn wordt ook wel het Christos- Melchizedek- Krishna- Allah- of Boeddha bewustzijn genoemd en het proces ascensie.

Het wordt zeer op prijs gesteld deze informatie met belangstellenden te delen.

5e Poort:

Boven:
The Great Central Sun (De Grote Centrale Zon).
The Source of all life (De Bron van al het leven).

Onder:
The heart of mother Earth (Het Hart van Moeder Aarde)
Source of all Form (De Bron van alle Vormen)

4e Poort:

Boven:
The Christ Consciousness (Het Christos Bewustzijn)
Unconditional Love (Onvoorwaardelijke Liefde)

Onder:
The Whale Matrix (Het Walvissen Matrix)
Innate Wisdom of body (Aangeboren wijsheid van het lichaam)

3e Poort:

Boven:
The Intergalactic Gateway (De Intergalactische Poort)
Wisdom: Male and Female Balance (Mannelijke en Vrouwlijke in Balans)

Onder:
The Inner Earth Cities (De Innerlijke Steden)
Body affirms itself: Yes (Het lichaam bevestigt zichzelf: Het is Goed)

2e Poort:

Boven:
The Stellar Gateway (De Sterren poort)
The Male aspect of the Soul (Het mannelijke aspect van de ziel)

Onder:
The Dolphin Matrix (De Dolfijnen Matrix)
Sensuality, Exoticism, Sexuality (Sensualiteit, Erotiek, Sexualiteit)

1e Poort

Boven:
The Soul Star (De Ziele Ster)
The Female aspect of the Soul (Het vrouwelijke aspect van de Ziel)

Onder:
The Earth Star (De Aarde Ster)
Whole Body Consciousness (Het hele Lichaams Bewustzijn)

17 chakra systeem!

EERSTE ACTIVATIE

AARDSTER EN ZIELESTER

Toen het God/Goddess Bewustzijn (het EENHEIDSBEWUSTZIJN) zich vestigde in het Aardse Grid-systeem;(12/12/1994), d.m.v de Piramides in Cheops (Egypte), veranderde het bewustzijn van het mineralen-, planten-, en dierenrijk dramatisch. Deze drie Aardse Rijken werden spontaan opgetild in het nieuwe bewustzijn. Ze zijn zich hiervan bewust en zijn klaar om met ons samen te werken! Onze lichamen zijn van de Aarde en zijn daarom EEN met de Aarde. Besef dat de minerale-, vegetatieve-, en instinctieve zijde van ons lichaam veranderd is. Als je hier niet bewust van bent, kan dit een strijd creeëren binnenin ons, omdat het mentale-, en emotionele lichaam niet op EEN lijn zijn met het nieuwe bewustzijn van het lichaam. Door ons te verbinden met de mineralen, de planten en de dieren via de AARDSTER zullen we transformeren en ons bewustzijn op EEN LIJN brengen, als we de Nieuwe Werkelijkheid zien reflecteren in deze Rijken. We kunnen EENHEID ontdekken in onze lichamen. Maak notifies van je ervaringen als we door de verschillende Rijken reizen, vooral van de lichaamscodes die je toegang geven tot het bewustzijn in deze Rijken.

DE ZIELESTER

De Zielester wordt vaak aangeduid als het Hogere Zelf en wordt vaak moeilijk begrepen. Hier bevinden zich de signalen die ons alert houden op de verbinding met dit aspect van onze energie. Het is het makkelijkst toegankelijke deel van alle aspecten van de Hogere Zelf-energieën.

EERSTE ACTIVATIE

In deze eerste activatie zal de MAHA CHOHAN samen met de geascendeerde Meesters ons energetisch assisteren, om het eerste niveau van het Lichtlichaam te initiëren. Hier zul je verbonden worden met het Innerlijke-Licht en de Innerlijke-Kristallen-Kelk. En hier kun je de alchemie van deze Straling ervaren. De AARDSTER wordt in het keelgebied gebracht. De verbinding met de Kristallen-Aardster-Matrix-Grid wordt gemaakt via de keel, daarom is het belangrijk om deze poort te zuiveren en te openen in het lichaam. De ZIELESTER wordt in de zonnevlecht gebracht. Hier zetelt traditioneel de ZIEL, en daar verbindt hij ons met de elektromagnetische velden van de planeet. Hierdoor kunnen we telepathisch contact maken met alle geïncarneerde zielen op de planeet en kunnen we genezende, liefhebbende en positieve energie sturen (via deze poort),in deze Grid. Door de ZIELE-STERRENPOORT kunnen we verbinding krijgen met deze Grid, want deze verzekerd ons van de integriteit van het werk wat we doen in deze geactiveerde grid van het EENHEIDSBEWUSTZIJN. Als deze twee poorten geïntegreerd zijn, zijn ze klaar om gebalanceerd te worden en samen te smelten in de Straling van het eerste niveau van de MERKABA het lichtlichaam.

Sleutelwoorden om je energie te behouden.

Spreek de Waarheid en Doe wat je Zegt.
Ontdek het vermogen om te co-creeeren met Geluid.
Eer de Rijken zowel binnen als buiten.
Bewandel de Aarde op een Heilige manier door de volgende Gouden Regel te volgen:
DOE VOOR DE AARDE WAT JE OOK VOOR JEZELF DOET!
Voordat je spreek, haal adem en verbindt jezelf met de Zielester en spreek vanuit die plaats van Waarheid.
Breng je gedachten op EEN LIJN met het Licht van de Innerlijke Zon.
Zuiver basis gevoelens uit en hef je hart op in het Licht van de Innerlijke Zon.

LAAG 1 wordt gevormd door het stoffelijke en fysieke lichaam, de aardester en de zielester. Pijn is de oproep naar WELBEHAGEN (goedvinden, believen). De pijn, de afgescheidenheid uit je aarde (de stof) loslaten. Pijn is niet fout (zo zijn we wel geprogrammeerd). Het is een oproep om in die plek welbehagen toe te laten. Ziekte is een spiegel om bewust van te worden. Je lijf is een goddelijk instrument, je kwaal laat zien waar je iets op wil lossen. We activeren de smaragd (Diep groen van kleur en heeft een hexagonale vorm) van compassie en Barmhartigheid.

Gebed!

We nodigen uit en hier komt:
De Aartsengel Rafael en zijn Archeij Vrouwe Moeder Maria.
De zon komt op in het Oosten daar waar de wijzen vandaan komen.
De energie van Rafael, ik ben de genezende kracht van God.
Maha Cohan en de geascendeerde Meesters.
Je 1e lichtlichaam de hexahedron.
Je aardester 1e chakra onder.
Je ziele ster 1e chakra boven.
Moeder aarde, de aarde elementalen, gnoompjes, en ons lichaamselementaal.
De overziel van het aarde element: GAB in gouden regenbogen voor welbehagen.
Het dierenrijk. Hier is nu aanwezig jouw totemdier.
De gouden lichtmantel van puur welbehagen van de stof.
De maha cuta; De Blauwe profeet van Vrede.

De hexagonale smaragd gaat rondraaien op lichtsnelheid, NU.

Oh Aarde - heilig lichaam, de stralende ene Kom oh God-Godinnen Aanwezigheid, meng U als een met mij en mijn lichaam:
OM - MAYA - MA - KITA - RAKU - ANA - PEYA - NAMU.

" AUW roept de engelen op om te helpen en assisteren "

Hexahedron!

HEXAHEDRON(kubus) Element Aarde

TWEEDE ACTIVATIE

DE DOLFIJNEN MATRIX EN DE STERRENPOORT

De Dolfijnen Matrix is een van meest fascinerende aspecten van ons nieuw bewustzijn en verklaart veel over de populariteit van deze wonderlijke dieren. De Dolfijnen Matrix is de plaats waar onze energieën en die van de dolfijnen versmelten. Net zoals in het elektromagnetisch veld, waar het Zielebewustzijn van alle levende wezens op de planeet verbonden zijn, is de Dolfijnen Matrix een zelfde Energieweb, maar dan in de Aarde. Het reflecteert het Energieweb van de Sterrenpoort Matrix wat rondom de Aarde zit. Het doel van deze twee energiewebben is om de planeet op EEN LIJN te houden met het Sterren- en Planetenstelsel in onszelf, ons melkwegstelsel. Elk web heeft een specifiek doel, het openbaart veel van ons groeiend bewustzijn en nieuwe energie samenstellingen

DE DOLFIJNEN-GOLF

Als Waarheid tot uiting komt in Schoonheid gaat het door een filter van Vreugde en daarom uit Schoonheid zich door een gevoel van Vreugde en Ontzag. De Dolfijnen-Matrix is de plaats in de fysieke wereld waar de liefdevolle energieën van de Goddess opstijgen vanuit het Hart van Moeder Aarde door een filter van Vreugde. Als je in deze Matrix intuned creëert het een sensationeel gevoel in het lichaam, de DolfijnenGolf; deze verteld het lichaam dat het verbonden is met de gronding. De lichaamscode functioneert als een barometer voor het bewustzijn om na te checken of het lichamelijke gegrond en verbonden is. Alleen dan is het mogelijk om het volgende stralings niveau te bereiken.

DE STERRENPOORT

Hier verbinden we ons met het chakra dat zich ong. 20 cm. boven ons hoofd bevindt. Een Zilveren Ster, die je verbindt met het Zonnebewustzijn van het zonnestelsel, alle planeten, de sterrenstelsels, systemen in het melkwegstelsel en de Universele Kern. Dit is ook een deel van je Hogere-Zelf-energie, maar het is een hoger perspectief dan de Zielester, een hogere vibratie. Hier kun je twee Engelen zien, een die jou Zielester vertegenwoordigt en een die jou Sterrepoort vertegenwoordigt. De laatste zal meer Verlicht zijn en minder fysiek in verschijning, meer als een Lichtwezen. De kwaliteit van de informatie is liefdevoller en met meer compassie, meer begrip en inzicht en minder gelimiteerd. Het kan even duren voor je gewend bent om hier snel en effectief mee te communiceren, maar het is de moeite waard om het te proberen. Boven al, de liefde die hier mogelijk Is, is veel intenser, omdat we veel meer voor onszelf en anderen zorgen dan anders. Beide Poorten zijn geladen met de energie van het Goddelijk Kind.

TWEEDE ACTIVATIE

In deze tweede activatie zal de MAHA CHOHAN opnieuw assisteren tezamen met de geascendeerde Meesters om de energieën van het Hart te verenigen. Deze twee chakra´s komen te rusten in het Hart en zijn daarom van het eerste belang, daar we weten dat het Ascensie-proces alleen door de Stargate van het Hart kan gebeuren. Als we de straling van het zielelicht van de Sterrepoort in de Ster van de Dolfijnen matrix brengen, zal de Merkaba van de Thymus geactiveerd worden en als gevolg daarvan de tweede laag van het Merkaba-voertuig rondom het lichaam. Voel hoe de energieën van de Dolfijnen-Golven en het Kosmisch Hart verenigd worden met de Essentie van het Goddelijk Kind; welke onschuldig, puur, helder, overstromen van Creativiteit, Vreugde, Aangenaam en Licht zijn. Voel dit Kind als de Verenigde Kracht binnenin je.

SlEUTELWOORDEN OM DE ENERGIE TE BEHOUDEN

Ik Ben het Goddelijk Kind van de Schepping, zoon/dochter van God/Godin. Met de terugkeer van de Godin, komt de terugkeer van de Onschuld.
Met de terugkeer van de onschuld, komt de terugkeer van de Magie.
Met de terugkeer van de Magie, komt de terugkeer van de Vreugde, het Behagen en de Schoonheid.
Het is genoeg voor mij om het Loven van de Schepping,
en de Zegening van Bestaan te zijn.
De Puurheid van het Leven vanuit het Hart in Eeuwige Gratie.
Hoe meer ik mezelf koester, hoe meer ik van Dienst kan zijn en de ander koesteren.
Ik leef de Passie van mijn ZieL Ik volg altijd mijn Hart.
Mijn Hart is een Eeuwige Bron van de Hemelen en de Aarde.

LAAG 2 wordt gevormd door water, emoties, bloed, de dolfijnenmatrix en de sterrenpoort. Verdriet is de oproep naar vreugde. Het verdriet, de afgescheidenheid uit je WATER, (het voelen en de emoties) loslaten. Verdriet geeft aan dat je wat mist. Je hebt emoties, je bent ze niet, wees toeschouwer, en bekijk ze. Je kiest je ouders die jou laten zien hoe het niet moet. Daarom ga je op pad, op zoek en vind je jouw weg. Zo kom je in jouw IK BEN aanwezigheid en uit je ARME IK. We activeren de Saffier van de eeuwige waarheid van het Hart.

Gebed!

We nodigen uit en hier komt:
De Aartsengel Gabriël en zijn Archeij Vrouwe Hope.
Het domein van de vruchtbaarheid, van de regen.
Gabriël, de kracht van God.
Maha Cohan en de geascendeerde Meesters.
De Vrouwe van het water, de water elementalen; de undines, nimfjes en dolfijntjes.
De overziel van het water: Neksa, in zilveren regenbogen van goddelijke vreugde.
Het plantenrijk, hier komt uw totemplant.
De zuiveren lichtmantel van pure vreugde.
De balaam quitze:RODE profeet van vrede.

De saffier blauwe icosaëder gaat ronddraaien op lichtsnelheid NU.

Oh Water - heilig gezegend bloed. Mijn Hart is open voor Al Wat Is. Ik ben Liefde en Liefde is Al-Wat-Is.
TARAMU - KIRAMU - SITARA - SHEHELA - KARAMA - KIRAMA.

"De Saffier verandert verdriet in vreugde."

Icosahedron!

ICOSAHEDRON, Water

DERDE ACTIVATIE:

Heiligdommen van de Ziel en de InterGalactische Poorten.
Het Heiligdom van de Ziel.

Deze Matrix van de Innerlijke Steden is waarschijnlijk de spannendste van alle Matrixen. Het is een Kristallen energieGrid die in deze Tijden geënergetiseerd is door de Godin. Zij zendt haar Visie, in haar manifestatie als Moeder Aarde, in de Aardse Grid. Deze Visie straalt tot aan de oppervlakte en zal daar de veranderingen creëren, die uiteindelijk de Lichtsteden zullen worden. Dit zijn de Steden van de Toekomst: puur, zuiver en prachtig. Omgevingen waar mensen leven in Harmonie en Vrede; met elkaar en met alle aardse rijken. Nieuwe Licht-Technologien zullen de vervuiling en de destructieve invloeden in onze samenleving gezuiverd hebben en het Licht zal bij ons zijn. Elke regio heeft zijn eigen Lichtstad. Het is belangrijk om bewust jou Visie op EEN LIJN te brengen met de Visie van de Aarde en het Goddelijk Plan zoals dat te vinden is in het tegenoverliggende chakra van de InterGalactische Poort. Als je intuned in jou regionale Lichtstad, is het mogelijk om ook in te tunen in de Aardse energieën van een andere regio. Als je daar werkt of je gaat op bezoek, kun je ook anderen helpen om in te tunen in de energie van hun gebied. Maak aantekeningen van je intercity ervaringen en hoe ze resoneren met jouw eigen visie.

DE INTERGALACTISCHE-POORT

De InterGalactische-Poort is de plaats van Eenheid.

De zielester verbindt ons met het Aardse bewustzijn via de Zon. De SterrenPoort verbindt ons met het Sterren bewustzijn via de Maan. En de InterGalactische-Poort verbindt ons met het Kosmische bewustzijn door de Eenheid van die twee. Begrijp dat er hier op Planeet Aarde, door de Verschuiving in het paradigma en in de trillingsmanifestatie, een rimpeleffect zal ontstaan die civilisaties en planeten in 338 verschillende Sterrenstelsels in dit Universum en verder zal beïnvloeden. Door de enorme invloed van deze ervaringen, kunnen we deze ervaringen niet alleen maar vanuit onze persoonlijkheid beleven. Het is noodzakelijk om je te verbinden met het zich uitbreidende bewustzijn van de InterGalactische-Poort, om zodoende in jouw VOLLEDIGHEID te komen (HEEL betekent tenvolle bewust van alle aspecten van je ziele-essentie in dit geval). Dit niveau van Ziele-Essentie-Bewustzijn kan traditioneel vergeleken worden met de energieën van de geascendeerde Meesters en andere Lichtwezens op deze trillingsfrequentie. De Orde van Melchizedek, de Orde van Dienstbaarheid aan de Mensheid en alle Wezens van het Universum, is hier het Archetype voor. Als we intunen in dit bewustzijn, kun je aantekeningen maken van je ervaringen.

DERDE ACTIVATIE

In deze derde activatie zal de MAHA CHOHAN opnieuw assisteren tezamen met de geascendeerde Meesters, om de twee belangrijke Poorten die met dit niveau geassocieerd worden te verenigen:

De Keel en de Zonnevlecht.

De Innerlijke Aardsteden-Matrix wordt in de zonnevlecht gebracht, om zodoende een plaats te creëren in het lichaam voor het Zielezaad (Zielester), deze wordt hier gestabiliseerd en je kunt er zeker van zijn dat jouw werk in de elektromagnetische velden op EEN LIJN zal zijn met de Visie van Moeder Aarde en met alle zielen die werken naar het EENHEIDSBEWUSTZIJN op de planeet. Het Licht van de InterGalactische-Poort wordt in de keel gebracht om zodoende daar een plaats te creëren, die de wisselwerking met de drie aardrijken zegent met het Licht van de Hogere Visies. De kwaliteit van de geluidstrillingen die in de Stemmen van de Doolers, de Hoge Geïnitieerden en van de Priesteressen van de Oudheid gebracht zijn, zijn nooit eerder aanwezig geweest en het is voorbestemd om steeds verder te gaan in de manifestatie van Geluidscreatie in de komende tijden. Op subtiele manier is het al werkzaam en brengt het veel energieën in beweging. Heilige Geluiden is EEN van de werktuigen die we zullen beheersen in de komende tijden.

SlEUTELWOORDEN OM JE ENERGIE TE BEHOUDEN.

Ik zing het lied van mijn Ziel en verbreidt me in de Stilte.
Ik hoef niet te spreken, maar slechts te stralen.
Ik ben de Levende Drie-Eenheid van het Licht.
Ik ben hier om te dienen, en niet voor persoonlijke ervaringen en ik neem niets als persoonlijk.
Ik ben hier als mede-creëerder van de Visie van Moeder Aarde voor Haar Toekomst.
Ik ben afgestemd op de energie van mijn omgeving en help anderen om af te stemmen.
Ik ben op EEN LIJN met het Aardse- en Hemelse Wereld Plan door mijn werk met de elektromagnetische Grids en het geluid van mijn stem.
Ik sta de Geest toe om zich steeds meer en meer te manifesteren door mijn stem en om me te verbinden met de Aardse Rijken op deze gracieuze en eerbiedige manier.

LAAG 3 wordt gevormd door lucht, denken het celbewustzijn, de innerlijke steden en de intergalactische poort. ANGST is de denkfout die oproept naar LIEFDES DENKEN; de schoonheid kiezen in je gedachten. De angst, de afgescheidenheid uit je LUCHT, (het denken) loslaten. Angst is een denkfout, maar angst is ook een gezonde energie om jou in je goddelijkheid te houden. Identificeer je niet meer met angst, het wordt vaak naar je toegezonden en is dus niet altijd van jezelf. Kijk waar het binnenkomt in je lichaam en zie het als een oproep aan jouw denken om te kiezen voor het terugzenden van liefde. Als er voldoende mensen zijn die dit doen, veranderen wij de wereld. Er is ons veel aangeleerd. Als er vijf keer een oordeel naar je uitgesproken wordt, zakt dit naar je onderbewustzijn en wordt dit jouw beeld van werkelijkheid. Daardoor wordt afgescheidenheid gecreëerd en dat wil nu omgezet worden. Lucht beïnvloedt je denken en je celbewustzijn. Vanuit je cellen is er je weten. We activeren de Robijn van schoonheid voor het gedachtenlichaam.

Gebed!

We nodigen uit en hier komt:
De Aartsengel Uriël en zijn Archeij Aurora
Het noorden, daar is het koud, en daar is het schitterende licht,
Het licht waar God vandaan, komt, de energie van Uriël,
Uriël, het licht van God
Maha Cohan en de geascendeerde Meesters.
Het 3e lichtlichaam de octaëder:
De innerlijke steden van Shamballah 3e chakra´s onder u,
En de galactische poort 3e chakra´s boven u
De God van de lucht, lucht elementalen : de sylfs en de elfen
De overziel van de luchtelementen: Peralda, in lavendel regenbogen van oplichtend denken.
Het mineralenrijk(uw totemmineraal).
De Elohim.
De elektrish blauwe lichtmantel van zomaar beminnen.
De balaam agap: de WITTE profeet van de vrede.

De robijnrode ster octaëder gaat ronddraaien op lichtsnelheid NU.

Oh lucht - heilig gezegend denken ik open mijn geest voor Al-Wat-Is, ik ben Licht en Liefde en Licht is Al-Wat-Is.
TIKUMA - SITALU - NARAKU - MUMURI - LAKURA - RAKUNA.

"Verkies de Goddelijke dwaas te zijn die enkel goedkeuring en bevestiging ontvangt van zichzelf."

Octahedron!

OCTAHEDRON element Lucht.

VIERDE ACTIVATIE

DE WALVISSEN EN HET CHRISTOSLICHT

De Walvissen Matrix

Deze Matrix is rijk en diep, de Oude Mysteries van de Aarde worden hier bewaard en ook de waardevolle werktuigen die nodig zijn voor de komende Verschuiving naar het volgende Paradigma van Licht. De Walvissen, de grote Melchizedeks van deze planeet, zijn hier werkzaam om te verzekeren dat de Archieven van de Aarde en van het gehele Melkwegstelsel intact zijn. De Aarde beweegt zich in EEN LIJN met het scheppingsplan, door de Universele Zee van Energie. De Walvissen moeten het totaal beeld hebben om in EEN LIJN te blijven met de Bron. Persoonlijk kun je hier grotere verbindingen vinden met jou taak, jou missie en van de verwezenlijking hiervan op Aarde.

HET CHRISTOS LICHT

Door je te verbinden met deze Poort, verbindt je je met dat innerlijk Licht welk EEN is met het CHRISTOS-BEWUSTZIJN. De Tweede Komst van de Christos gebeurd inderdaad door ons allemaal heen. Door ons te verbinden met onze eigen energiebronnen, kunnen we die plaats vinden in ONSZELF die EEN is met de ESSENTIE van ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE. Dit is de plaats waar de emoties verschuiven van reactie naar een plaats van actie;

EEN ACTIEVE LIEFDESBRON.

Door de Christos-Licht-Ster in je eigen energiesysteem heb je een directe verbinding hiermee. Nu is het de tijd om je ermee te verbinden. Weet dat het daar is, eerst vooral om jezelf te verzorgen en om de Liefdesenergie naar je eigen Wezen te sturen en dan, dan ben je klaar om je te verbinden met AI Wat Is. Dan ben je een kanaal voor deze energie voor alles en iedereen. Dit is een punt van Bron-Zijn, dieper en verder dan je ooit hebt kunnen ervaren, vanuit de verbinding met de Bron vanuit de derde dimensie. Hier verbindt je jezelf met jouw Vijfde Dimensionale aspect. Maak enige aantekeningen over je ervaringen, zodat je altijd een bron kan zijn voor deze energie.

VIERDE ACTIVATIE

De MAHA CHOHAN en de geascendeerde Meesters verenigen hun krachten hier om het vierde niveau van de Merkaba te activeren, door een andere Lichtlaag aan te brengen.

Dit gebeurd door de Christos-Ster in je Derde Oog te brengen en de Walvissen Matrix in je Tweede chakra te brengen. Dit creëert een balans in het lichaam, waarbij de balans van Licht en de gronding van het lichaam gestabiliseerd worden, in het lichaam. Het Hart is inderdaad het Stralingscentrum en hier zien we weer de Perfectie in werking, als het Tweede chakra en het Derde oog in balans gebracht zijn. De Walvissen Matrix helpt ons om af te stemmen op, de Hartslag van Moeder Aarde en deze te verbinden met onze eigen Hartslag en met de Universele Bron. Het Licht van het Christosbewustzijn in ons Derde oog verzekerd ons dat we de wereld rondom ons ervaren vanuit het Licht van Onvoorwaardelijke Liefde dat door ons hart gechanneld wordt.

SlEUTEL WOORDEN OM DE ENERGIE TE BEHOUDEN

Ik ben me bewust van het Grotere Doel achter mijn Ervaringen in deze lagen van de realiteit.
Ik begrijp de waarde van mijn ervaringen voor het inzicht in het proces van het Geheel.
Ik ben EEN met alles rondom mij en met alle Hemelse Rijken.
Ik voel de liefdevolle Levensenergie door mij en de hele Schepping heen bewegen.
Ik adem het Christos-Licht in door mijn derde oog en zie al-les door de liefdevolle ogen van Compassie.
Ik ben het OOG van HORUS.
Ik voel de verbinding met de diepe mysteries van Moeder Aarde en door de afstemming met Haar ben ik klaar om medeschepper te zijn van de Hemel op Aarde.
Ik eer mijn lichaam, mijn sensualiteit, mijn seksualiteit en de gevoelservaringen van mijn incarnatie.
Ik begrijp dat door de manifestatie van Schoonheid op het fysieke niveau, de Waarheid terug zal keren op deze Planeet.
Ik ben Dienstbaar.
Ik adem mijn Dienstbaarheid.
Ik zie door het Christoslicht de werkelijke verbindingen met Al Wat Is en zie mijn aandeel.

LAAG 4 wordt gevormd door vuur, levensenergie, creatieve kracht, enthousiasme, hartstocht, de Walvis matrix en de Christos bewustzijnspoort. Boosheid is de oproep om al je CREATIVE ENERGIEËN enthousiast en hartstochtelijk te laten stromen. We activeren de Topaas van verlichting en Opstanding. De boosheid, de afgescheidenheid uit je VUUR (je levensenergieën) loslaten. Boosheid is Godinnenkracht die jou meehelpt om jouw levensenergieën schoon te branden. Word niet meer boos op iets of iemand, maar houd het bij jezelf, laat het in je lichaam razen dan is het helende, schoonmakende energie, het opent jouw passie, jouw enthousiasme. Mensen die veel afgescheidenheid in hun Aarde en Water ervaren, kunnen vaak niet boos worden. Het is dus goed om boos te kunnen worden, je moet het alleen niet projecteren. Eer iedere keer als je boosheid in je omgeving ervaart, de God/Godin in de ander en zend dat in gedachten terug dan kunnen ze niet meer boos blijven. Als jij je boosheid echt begrijpt kun je de ander zien met de ogen van Horus, met compassie.

Gebed!

We nodigen uit en hier komt:
De Aarstengel Michaël en zijn Archei Faith
Het zuiden is van de zon, het vuur, dat is het domein van de leeuw.
Maha Cohan en de geascendeerde Meesters.
Het 4e lichtlichaam de stertetraëder
Walvissenmatrix of Akasha kronieken 4e chakra onder,
Christosbewustzijn, onvoorwaardelijke liefde, 4e chakra boven
Het vuur, vuur elementalen,vuur salamanders,draken
De overziel van het element vuur : Djin,in diepkorenblauwe regenbogen
De Malachim.
De koninklijke blauwe gouden mantel de lichtmantel van heilig vuur
De Iqi balaam;de GELE profeet van vrede.

De Gouden topaas stertetraëder gaat ronddraaien op lichtsnelheid NU.

Mijn Ziel is open voor Al-Wat-Is. Ik Ben de Ziel. Ik Ben Liefde. Ik Ben Licht. Ik Ben Een met de Aarde.
TARUMA - JELAMU - MOLUNA - KERILU - TOMARA - LAMARA.

"De magie is terug in jouw leven, met vreugde Tover je hartstochtelijk jouw mooiste wereld tevoorschijn."

StarTetrahedron!

STAR TETRAHEDRON element Vuur

VIJFDE ACTIVATIE

DE GROTE CENTRALE ZON EN HET HART VAN MOEDER AARDE

Het Hart van Moeder Aarde.

Als je het zilveren koord volgt naar het diepste deel van de Aarde, verbindt je je met het Hart van Moeder Aarde. Hier straalt de grote geometrische energiebol, een kristal met vele facetten in allerlei aardsetonen, de liefde van de Godin rondom de wereld. Als je door de Grote Mysteries van de Leegte gegaan bent en je komt in het centrum van de Lavendelvlam van Overgave, dan verbindt je je met een oneindige Zee van Liefde, Overvloed, Vitaliteit, Nieuwe Vormen, Nieuwe Structuren. De Vaten van de Gehele Schepping staan tot je beschikking!

Dit is de BAARMOEDER van de GODIN waaruit alles voortkomt.
Dit is de Ultieme Verankering en de Ultieme Bron van de Goddelijke Vrouwelijke Energie van Alle Dingen.

Het schijnt voldoende te zijn je alleen hier te verankeren.
Overlevingskwesties verdwijnen hier, je hebt minder nodig en je hebt meer.
Maak je aantekeningen hier, want hier hebben we het Ultieme Vat gecreëerd om het Licht van de Schepper te ontvangen: JOUW IK BEN VERTEGENWOORDIGING.

DE GROTE CENTRALE ZON:

Wij zijn allemaal direct met de Bron verbonden. Voor de meesten lijkt deze verbinding onbereikbaar en ver verwijdert van onze dagelijkse ervaringen. Maar het is een vereiste in deze tijd en in dit proces waar we mee verbonden zijn, om verantwoordelijk te zijn voor de Ontwaking en de Bewustwording, om de BRON TE ZIJN, TEN ALLE TIJDE. Deze verbinding stemt ons af op de energie en het effect ervan op ons. Het bereidt ons voor op de integratie van de activatie. De lagen van de YAHWEH-Energie, de Violette Vlammen van de Vrijheid en het Briljante Witte Licht van de IK BEN Aanwezigheid is een wonderlijke ervaring die ons verbindt met onze Boeddha natuur en ons daardoor verbindt met de Ascensie-energien op de Planeet in deze tijd.

VIJFDE ACTIVATIE

In deze activatie, brengen de MAHA CHOHAN en de geascendeerde Meesters ons HET GROOTSTE GESCHENK voor deze tijd.

De directe verbinding met de Bron in onze lichamen OHM NAMAH SHIVAYA(Kruin-chakra en met de Bron van de Godin OHM NAMAH SHAKTI(Basis-chakra).

Door dit geschenk wordt de laatste Stralingslaag toegevoegd aan onze velden. Dit is het laatste Licht van het VIJFVOUDIG LICHTLICHAAM, dat jou op zal heffen in de volgende trillingsdimensie. Dit Licht te belichamen, is als een versmelten met de totaliteit van jouw Ziele-essentie. Wees geduldig en gefocust in de komende dagen, om deze energieën te vestigen en om jezelf te leren kennen in dit God/Goddinnen-bewustzijn.

Door dit bewustzijn zul je het EENHEIDSBEWUSTZIJN van de volgende Gouden LICHTEEUW mede-creëren op AARDE en zo alle Zonnestelsels van het Universum beïnvloeden.

SlEUTELWOORDEN OM JE ENERGIE TE BEHOUDEN

IK BEN DIE IK BEN

Ik BEN Lichaam, Hart en Geest.
Ik BEN EEN met de AARDE, met mijn LICHAAM, met de GODIN
Ik HOU van mijn ZELF, ik koester mijn ZELF en voedt mijn ZELF
Ik BEN mijn beste Leermeester en Ouderling.
IK BEN een Eiland in MEZELF
MIJN hartslag en de hartslag van MOEDER AARDE zijn EEN
Ik BEN EEN met de GROTE MYSTERIES van de LEEGTE Ten
alle tijde wordt ik door HAAR Ondersteund en Onderhouden.
Ik heb niets nodig en heb alles door Haar.

LAAG 5 wordt genoemd door je *IK BEN*, je Gods vonk, het hart van de Aarde en de Centrale zon, door je hele bron en door God/Godin te zijn. EENZAAMHEID roept op om jouw een en tezamen zijn en jouw * Ik ben Aanwezigheid*, altijd op WIJ gericht, te delen. De eenzaamheid, het slachtoffer gevoel, de afgescheidenheid uit je ETHER (je IK BEN) loslaten. Als je pijn/verdriet/angst/boosheid kunt zien als een oproep om dit om te zetten naar welbehagen/vreugde/keus voor liefde/passie en dit lukt je, dan kom je in je IK BEN. Dit is ook het IK BEN van de ander. Wees steeds meer toeschouwer, dan kun je vanuit je IK BEN leven, anders identificeer je jezelf nog met pijn/verdriet/angst en boosheid. Ook met dat van de ander, waardoor die ander als het ware toestemming krijgt daarin te blijven. Realiseer je dat je alles bent! We zijn allemaal met elkaar verbonden. Eenzaamheid is de illusie van de afgescheidenheid in je Ether, je hoeft niets alleen te doen. Je kunt beschikken over je Zelf (zelfbeschikkingsrecht). We activeren de drievoudige Diamant voor het nieuwe scheppen in het Hart der Harten.

Gebed!

We nodigen uit en hier komt:
De Aartsengel van het Hart Metatron en zijn Archei Shekina.
Maha Cohan en de geascendeerde Meesters.
BOVEN 5e lichtlichaam samen met het hart van de aarde
Het hart van de centrale zon,god/godin Hunapku
BENEDEN 5e lichtlichaam samen met het hart van de centrale zon
Het hart van moeder/vader aarde; Anatana en Ah Vuc Ti Cab
Centrum:je hart waar alle richtingen samenkomen.
Jouw hogere zelf;
I AM DIVINE PRESENCE, IK BEN DIE IK BEN, EHEYE ASHER EHEHYE

De Goudenwitte Diamant gaat nu ronddraaien op Goddelijke snelheid NU.

Ether - heilige zegenende Ik-Ben-Aanwezigheid van Al Wat Is-Leeft.

Engelen van gratie en de Ik-Ben-Krachten van de natuur omringen en doordringen je met hun lofzang, hun "Sacred Honoring".
We genieten deze heilige omhelzing voor Al-Wat-Is in alles en iedereen.
Onze bloed- en zielenfamilie viert samen met ons het feest van het Leven.
MUYA - KYYA - MARU - RAKU - RANU - REKAY - RAMA - SITA - KUMU - MARA - NAMU - DEYOU - KUMA.

Dodecahedron!

DODECAHEDRON element Ether

Vorige pagina Terug