Divine logo

De Roos van Maria Magdalena
De Magdalena Vlam door Lady Nada

Er staat in enkele oerteksten, waarvan de meeste al van de aardbodem verdwenen zijn, geschreven dat Maria Magdalena aan de voet van het kruis twee tranen schreide, die op de aarde vielen en op miraculeuze wijze rozen deden ontspruiten en bloeien aan de voeten van haar geliefde Jezus: De rozen van de Magdalena. Sommige zeggen natuurlijk, dat deze rozen natuurlijke niet op miraculeuze wijze tot manifestatie gebracht waren aan de voet van het kruis, maar in andere tijden en anderen plaatsen. Soms word de roos van de Magdalena de Roos van Israël of de Roos van Jeruzalem genoemd en die worden niet verondersteld gevormd te zijn door de tranen van Maria Magdalena maar door andere Heiligen of Heilige meesters.

Witte Rozen

De waarheid is dat deze rozen nooit echt geweest zijn, maar dat de benoeming altijd symbolisch is geweest, een representatie van twee krachtige vortexen of aardechakras, waarvan de ene inderdaad in Jeruzalem bestaat en de andere ergens anders in Israël. De connectie tussen deze aarde vortexen en Maria Magdalena is gerelateerd aan de aard van deze energie die Maria Magdalena in die tijden droeg " de energie van de Magdalena vlam " het vrouwelijke aspect van de Christus energie, De Christess energie. Deze vortexen waren de laatste twee vortexen die deze energie op de planeet vast hielden en verankerden, voordat de kracht afzwakte en verdween van dit fysieke niveau. Deze twee chakra`s de rozen van Magdalena, die in Israël en Jeruzalem bestonden en die vastgehouden en gevoed werden door Maria Magdalena, tot aan het eind van haar fysieke leven op aarde, waren de laatste aarde vortexen die overbleven om de kracht en de aanwezigheidvan de Magdalena vlam te ankeren, de vrouwelijke expressie van het christus bewust-zijn, die de energie van de grote Goddelijke Moeder, Sophia en Shekinah op aarde hield totdat de aanwezigheid van het Goddelijke vrouwelijke, de universele Moeder uitdoofde op de aarde en volledig vervangen werddoor de patriarchale expressie en perceptie van God.

Lady Nada

Lady Nada

Ik Ben Lady Nada , zij die eens Maria Magdalena was. De Vortexen die te dien tijde op de aarde bestonden werden beheerst door mijn wil en aanwezigheid op aarde als laatste van de Priesteressen van de Goddelijke Moeder, de laatste van de Priesteressen die fungeerde als avatars waardoor de kracht van de Magdalena vlam bestond op de aarde. Natuurlijk waren er, lang na mijn ascensie, priesters en priesteressen op verschillende plaatsen rond de wereld, die doorgingen de Goddelijke moeder in al haar verschillende namen en verschijningsvormen te vereren. Zelfs al bestond de Magdalena Vlam niet langer hier op aarde of in hun harten van, het was nog steeds mogelijk om de Grote Godin te vereren. Het was simpelweg echter niet langer het geval dat haar aanwezigheid gekend en gevoelt werd in het bewust-zijn en de harten van een-ieder. Nu trok de Godin zich terug naar die landen, die haar altijd heilig hadden gehouden en haar aanwezigheid zou alleen nog maar gevoeld en gekend en worden in deze oeroude landen van waarheid. Toen de Magdalena Vlam niet langer aanwezig was om het bewustzijn van het Goddelijke Vrouwelijke te voeden, was het nog maar een kwestie van tijd voordat het patriarchale Christendom zich zou verspreiden en volledig het bewustzijn en de vereniging van zijn eigen vrouwelijke helft zou opslorpen. En dit is inderdaad hetgeen wat gebeurde, bijna overal, maar op bepaalde plaatsen en in bepaalde culturen en geheime orders en genootschappen, die in stad werden gehouden door degenen die de mysteriën geleerd hadden die door de generaties doorgegeven waren, werd de Godin nog steeds erkend en haar aanwezigheid werd in een schaduwvorm op aarde behouden.

Roze Lady Nada Vlam

Onlangs heeft de terugkeer van de magdalena Vlam in het bewustzijn van de mensheid en in de wezenlijke structuur van jullie realiteit plaatsgevonden. De terugkeer van deze energie zal de weg vrijmaken voor de volledige terugkeer van de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder in de harten, geesten en spirits van de mannen en vrouwen van jullie aarde en terug in de structuur van de materie zelf, tot zijn volste en meest krachtige niveau. Zo het ooit was zo zal het weer worden, dat de Goddelijke Moeder gekend en geëerd word op gelijke voet, zij aan zij met haar mannelijke wederhelft, wat het heilige huwelijk en vereniging voltooid dat op den duur androgyne en perfecte harmonieuze aanwezigheid van het Goddelijke mogelijk zal maken, die in al zijn ongelimiteerdheid ervaren en uitgedrukt zal worden door het eigen wezen van de mensheid. Maar voordat dit kan gebeuren moet de Maria Magdalena Vlam sterker op de aarde verankerd worden, en middels de resurrectie van de rozen van de Magdalena zal de Vlam krachtiger op zijn plaats gehouden en verspreid gaan worden door het hele fysieke niveau en het bewustzijn van de mensheid.

De twee vortexen in Israël en Jeruzalem, die de laatste waren die deze krachtige energie op de planeet beheersten, zijn recentelijk weer ontwaakt. Ze zijn gedurende deze laatste maanden in kracht gegroeid en zullen binnenkort klaar zijn om hun kracht te delen, zodat andere vortexen van een vergelijkbaar signatuur gecreëerd kunnen worden. De schepping van de rozen van de Magdalena zal in handen gegeven worden van de lichtwerkers van deze wereld, die mannen en vrouwen die geleid zullen worden om deze oproep te volgen en het zaad van de roos te planten op die locaties waar ze naartoe getrokken worden, zodat door de resurrectie van deze oeroude kracht ze hun rol te kunnen spelen in het weer tot leven roepen en ankeren van deze vitale aanwezigheid en kracht.

Om dit te kunnen doen, individueel of in groepen, hoe groot of hoe klein ook, moeten individuen die aangeraakt en geleid worden, geïnspireerd door deze boodschap of direct via hun verbinding met spirit, zichzelf toestaan geleid te worden naar die plaats waar een zaad geplant moet worden en daar hun bewustzijn tot eenheid samenvoegen en uitreiken naar een van de twee rozen die al op deze aarde bestaan. Om zo de energie van deze rozen, van deze aarde vortexen, tot zich te trekken, zoals je een stekje neemt van een plant, en dit te gebruiken om deze plant te vermeerderen op de plaats waarnaar ze zijn toegetrokken. Met gebruik van hun wil, hun bewustzijn, met hun lichaam als kanaal waardoor deze energie de aarde in kan, om zo op holografische wijze de roos op die locatie te hercreëren. Zie de roos beginnen te groeien, beginnen te openen, te bloesemen en te bloeien, zie het uitreiken door het bestaande wortelstelsel van de leylijnen op de aarde en z´n energie de planeet in zien weven en ankeren. Voed de roos met de liefhebbende energie van het Goddelijke en roep de aanwezigheid van de magdalena Vlam op naar beneden tot in de roos, zodat z´n licht en kracht kan beginnen zich meer substantieel met onze wereld en haar bewustzijn te verbinden.

Mochten mensen naar de verkeerde plaats gaan geen zorgen, want de energie van de rozen van de Magdalena is een energie door wordt overzien door mijn aanwezigheid en de kracht en aanwezigheid van de grote universele Moeder zelf en haar engelen en dus als de mensheid locaties heeft gekozen die niet voorbestemd waren om de nieuwe huizen en gastheren te zijn voor de roos energie, dan zal die simpelweg verschrompelen en zich niet wortelen op die plaats. Dus de mensen hoeven niet bang te zijn voor hun eigen intenties of twijfelen aan hun eigen intuïtie, want zelfs als zo onverhoopt een fout maken dan is er nog geen man overboord. Maar de mensheid is wel nodig om deze energie te ankeren, want deze energie moet manifest gemaakt worden in het fysieke lichaam van de aarde en dat kan niet door spirit alleen gedaan worden en daarom is de mensheid nodig om de fysieke ankerpunten te worden waardoor deze nieuwe energie kan groeien. De mens mag, als hij dat zo wil, zo versieringen aanbrengen aan het simpele ritueel dat we genoemd hebben, voeg je eigen viering, ceremonieën, gezang, gebeden, channelings toe, om deze dienstbaarheid aan het licht te gedenken en het iets moois, krachtig en diep gaans te maken. Maar de mensheid moet ook begrijpen dat het niet noodzakelijkere wijze vereist is om zo´n grandioze ceremonie te houden om de roos te activeren en een persoon met simpele intentie, die zich met de kracht van de rozen die al bestaan wil verbinden en het zaad wil overbrengen dat nodig is om een volgende te creëren, die in alle serieusheid en intentie werkt, zal succesvol zijn in dit streven.

De magdalena Vlam is een energie die geschapen is voor de mens, om hem op lijn te brengen met de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder. In den beginne maakte deel uit van het erfgoed van de mensheid, zoals ook het Christus vuur. Toen het verloren ging, verloor de mensheid als geheel z´n bewuste verbinding met de Goddelijke Moeder, waardoor ze weggleed van de aarde, wat er toe leidde dat in het bewustzijn van de mens haar bestaan steeds minder een realiteit werd en meer een droom of een sprookje. Sommigen zijn natuurlijk in staat geweest om de verbinding in stand te houden, zelfs zonder de aanwezigheid van de magdalena Vlam en waren in staat om op die plaatsen waar zij samenkwamen, in die landen waar het Goddelijke vrouwelijke herinnerd werd, door toewijding en discipline de verbinding tussen henzelf en de Godin in stand te houden en de plaatsen naar haar aanwezigheid en magie gevoeld kon worden te bewaren.

Maar het tij der tijden was aan het veranderen en het was gepast dat de kracht van het patriarchaat zou regeren en dus zelfs in deze veilige heiligdommen, werd in de loop der tijden de Godin verdrongen door de God. De zaden van waarheid, de oeroude Mysteriën zijn gebleven en door het succesvol bewaren van deze geheimen was het mogelijk dat de waarheid over het bestaan van de Godin in ere hersteld kon worden. Met nu de restoratie van de Magdalena Vlam en met een krachtige verspreiding van haar energie middels de rozen van de Magdalena, zal de aanwezigheid en kracht van de Godin ten volle beginnen terug te komen en de mensheid zal opnieuw beginnen de aanwezigheid van de Godin binnenin zichzelf, zowel als in de natuur , te onderzoeken en ontdekken. De mensheid zal beginnen de zachte, liefhebbende, eeuwigdurende en oneindige aanwezigheid van de Grote Lady, de Universele Moeder van Alles, te voelen en na verloop van tijd deze kracht te combineren met de kracht van God, de kracht van de Christos, om uiteindelijk het ultieme gezicht van de godheid te bereiken, dat verschijnt als de twee zich versmelten als een.

Deze Channeling is dus een oproep aan al diegene die dienstbaar willen zijn aan het licht om zich te openen voor deze waarheid en geleid te worden, alleen of met anderen, om te beginnen aan de reis de wereld in en de Rozen van de magdalena te doen herrijzen en te helpen bij het ankeren en het distribuëren van de kracht van de Magdalena Vlam, zodat het meer en meer manifest word op aarde. Het is een oproep om jullie bewustzijn, jullie hart en ziel, te verbinden met die van ons en ons te helpen in de restoratie van jullie wereld. In die oeroude boeken, die nu tot stof vergaan zijn en alleen nog in de akasha kronieken geconserveerd zijn, wordt er gezegd dat wanneer de wereld er klaar voor is om herboren te worden, de rozen van de Magdalena opnieuw zullen bloeien en op zouden reizen uit de aarde, deze keer niet tot manifestatie door tranen en verdriet, maar door tranen van vreugde en herkenning dat de Magdalena en de Christus verenigd zijn als een en de nieuwe Adam en Eva van de Aarde worden. De tijd voor de vervulling van deze profetie is aangebroken en het kan alleen maar vervult worden middels jullie gratie en liefde.

Witte Rozen

Met liefde dus verlaten we jullie met deze woorden. In perfect vertrouwen en perfecte liefde nemen we afscheid.

Bron: De Roos van Maria Magdalena

Terug