Divine logo

De Stem

Hazel
The Voice
By Father Melchizedek thru Hazel
Nov 27, 2010 - 4:48:31 AM

Vader Melchizedek via Hazel, vertaling Lilian A.

De Stem binnenin spreekt vaak maar wordt zelden gehoord in het bewustzijn van zijn ontvanger. U bent geprogrammeerd om dat wat uiterlijk is te horen door uw fysieke oren. De verschillende geluiden waaraan u op uw aards bestaan onderworpen bent besmet uw vermogen te luisteren in stilte en naar stilte. Dat wat aan de buitenkant is schept verwarring en belemmert het vermogen van uw geest om een stem te hebben in uw leven. Het is deze stem waaraan u aandacht moet geven met voorrang op alle andere; want dit is de stem die wijsheid, waarheid, onderscheidingsvermogen, duidelijkheid en reden biedt.

Deze stem is in feite de stem van de innerlijke God wiens uitingen in feite richtlijnen zijn die het mogelijk maakt u in uw begrip te verzekeren van grotere kennis van uw plaats, doel en rol. Het is de verborgen schat die u zoekt, gedurende uw verblijf op aarde. Zelden start u uw onderzoek binnenin en hier ligt de fout in uw beoordeling. De reis om uzelf te vinden, uw motivaties, uw passie, uw doel, uw afkomst, moet altijd als vanzelfsprekend binnenin beginnen. Het is de innerlijke reis die zorgt voor de benzine die de reis naar buiten onderhoudt. Het is waar u naar toe gaat wanneer u uw motoren moet bijtanken zodat u kunt doorgaan met uw levenservaringen op de bekende weg. Velen reizen naar buiten met een lege brandstoftank. Zij zijn niet gevuld van binnenin en zoeken daarom datgene dat hen ondersteunt wat buiten hen ligt. Het externe wordt altijd besteed wat leidt tot ontevredenheid en welke onvermijdelijk leidt tot honger naar meer wat leidt tot conceptuele aangelegenheden of materie .

Er zijn die mensen die een bewuste keuze maken niet naar binnen te gaan omdat zij niet geloven dat daar iets bestaat. Hun hele leven draait rond een beperkt begrip die een geestelijke foto's van grootheid oproept behaalt door de uitwerkingen van materiële rijkdom. Dit is hoe zij zichzelf willen definiëren en presenteren in de wereld. Zij vormen vaste opvattingen van wat nodig is voor hen om te bereiken dat ze hun naam kunnen kerven in de wereld. Vaak zoeken zij erkenning als iemand, door het winnen van dingen, hetzij geld, macht of roem. Niettemin zijn hun innerlijke schatkisten leeg omdat zij weigeren hun innerlijk wezen ( de waarheid van hun identiteit ) een stem te geven in hun leven. Velen weigeren de roep van hun innerlijke ingevingen te beantwoorden of geven er slechts lippendienst aan. Hun levens worden als dat van een versnellende trein waarvan de remmen niet goed werken of een defecte trein die geleidelijk beweegt en dan tot stilstand komt door gebrek aan brandstof. Al omdat de innerlijke stem wordt genegeerd of diep onder het geluidgerommel binnenin de menselijke ego geest begraven. De stem van het ego zoekt de hoogste macht en dat is de stem waar het meest naar geluisterd wordt en gevolgd. Het ego probeert te pronken met zijn grootsheid door de arrogantie van het alles weten en in sommige gevallen het aannemen van zijn rechtmatige plaats door zich te meten met de elitaire barometer.

Uw hele reis op uw vlakte is bedoeld voor u om uzelf te vinden door innerlijk bewustzijn en uw meest machtige zwaard en schild te ontdekken , zijnde uw innerlijke kracht afgeleid uit de wetenschap dat God zich in u bevindt en dat het Zijn stem is die echoot door Zijn begeleiding die u helpt bij het tot stand komen van een leven dat geestelijk waardig en vervullend is. Wanneer u deze innerlijke stem kunt horen, zal u beslissen zijn aanwijzingen te volgen, en zult u merken dat uw pad duidelijk zal verschijnen, zelfs als er onvermijdelijke bobbels op de weg liggen, de stem binnenin zal u altijd de weg wijzen, hoe deze te overwinnen en hoe hen te zien voor de waarde die zij hebben in lessen die u nodig hebt terwijl u voorwaarts reist naar heelheid en beheersing. De stem binnenin zal altijd de waarheid spreken en biedt evenwichtige vooruitzichten en begeleiding. Het is er niet om uw ego brandstof te geven of onvoorwaardelijke steun te geven in uw poging uw gelijk te krijgen. Het is er om te begeleiden en te onderwijzen dat u door uw aardse leven leert zijn stem aan te nemen als uw stem, zijn wijsheid en meesterschap als de uwe zodat u kunt leven en kunt zijn als jezelf, terwijl u de God binnenin toestaat te manifesteren.

Als u maar enkele momenten in uw dagen vrij kunt maken om de innerlijke rommel te wissen en uw vriend binnenin uitnodigt om te spreken, zult u het meest duidelijk horen en zult u beginnen uw innerlijke stem te kennen en uw uiterlijke stem ( die voornamelijk door het ego wordt gecontroleerd ) en aldus zult u beginnen met een harmonieuze relatie met uw geest. U zult uw leven binnen het aura van hoger begrip leven en zult voortdurend in het werk zijn uzelf uit te breiden om de verbinding te handhaven met de bron van uw goddelijke energie.

Ik ben Vader Melchizedek en ik spoor u aan te luisteren, luister naar de verborgen stille stem, want dit is waar alle mensen naar zoeken op hun reis naar buiten. Om een stem te hebben moet u uw stem vinden, dat wat echt en blijvend is. Het is uw innerlijke stem die uw uitwaartse reis zal transformeren en de loop van uw leven op aarde zal beïnvloeden.

In het Licht kom Ik om zegeningen te brengen.

Terug