Divine logo

Kundalini Cobra

Kundalini

De website over Kundalini energie en spirituele crisis www.kundalinicrisis.nl is ontstaan vanuit de behoefte een plek te creeren met aandacht voor de psychische en lichamelijke gevolgen van spirituele ervaringen. De beleving van het individu staat voorop, zonder inkadering en interpretatie vanuit religie of mystieke traditie. Het denkkader van de Kundalini-energie wordt gegeven, om een mogelijke herkenning van symptomen te vergemakkelijken. Iedere individuele ervaring blijft echter uniek en het proces kan op verschillende manieren verlopen.

Steeds meer mensen, in deze tijd van spiritueel zoeken, ervaren de een of andere vorm van spiritueel ontwaken. Een plotseling ontwaken van de in ons aanwezige Kundalini energie, maar ook andere vormen van spiritueel ontwaken, kan ernstige psychische problemen veroorzaken, maar ook veel lichamelijke klachten. Het is mogelijk dat mensen die in feite een spiritueel ontwaken ervaren extreme psychische reacties krijgen, en ten onrechte tot psychiatrisch patient worden bestempeld. Ook allerlei lichamelijke verschijnselen kunnen optreden, waardoor iemand eindeloos het medische circuit kan bezoeken zonder verbetering van de situatie. Bewustzijn en begrip ten aanzien van dit proces zijn nodig, om een luisterend oor te kunnen bieden aan degenen die het doormaken.

Wat is Kundalini?

Kundalini en de chakra's Kundalini is een Sanskriet woord, dat "opgerold" betekent. Het duidt op de energie die traditioneel gezien, drie-en-een-half keer opgerold ligt aan de basis van onze ruggegraat. Deze energie, die bij de meeste mensen onbewust blijft, is in feite onze grootste kracht van creativiteit en bewustwording. Kundalini is werkzaam in iedereen en stroomt in lichte mate altijd door ons lichaam. In haar grofste vorm is het sexuele energie, maar na het opstijgen kan zij allerlei vormen aannemen. Het aanspreken van het reservoir aan Kundalini-energie en het opstijgen van de energie door de aanwezige chakra's of zenuwknopen, kan het beste geleidelijk gebeuren, omdat het met allerlei sterke ervaringen gepaard kan gaan wanneer blokkades doorbroken worden.

Ons medische symbool, de aesculaap, is oorspronkelijk afgeleid van het symbool voor Kundalini-energie, de caduceus, dat staat voor het zelf-helend mechanisme. Deze oorsprong is nauwelijks nog bekend. De twee slangen van de caduceus symboliseren het opnemen van prana (chi of ki) uit de ingeademde lucht, die vervolgens onderin de staf bij de Kundalini-energie wordt gevoegd, die gewekt wordt en opstijgt. De vleugels bovenin de staf symboliseren het ontwaakte bewustzijn, ofwel de reikwijdte van de geest, wanneer de Kundalini-energie de goddelijke energie ontmoet. Kundalini is in essentie een zelf-helende kracht. De kosmische opstijgende kracht wordt in het Hindoeisme ook wel Shakti genoemd of de Godin, die zich op onze kruin verenigt met de God Shiva, die staat voor de kracht van het bewustzijn die zich van boven naar beneden beweegt. Dat het bij ons spirituele proces ook gaat om deze beweging van boven naar beneden: het indalen van het bewustzijn door de chakra's naar beneden toe, wordt nog wel eens vergeten. Het is juist de manifestatie van het ontwaakte bewustzijn, waarvoor we hier op aarde zijn. Beide bewegingen, het opstijgen van Kundalini, en het indalen van bewustzijn zijn dus even belangrijk. Het kundalini-proces is ook in andere culturen, onder andere namen, bekend.

Fysiek of psychisch trauma kan vaak de oorzaak zijn van een plotseling wakker worden van de energie. Ook het verkeerd beoefenen van allerlei spirituele technieken, bijvoorbeeld in korte tijd zonder voorbereiding, kan de Kundalini onvoorbereid doen opstijgen en voor grote problemen zorgen zoals psychose. Een goede aarding is van levensbelang bij dit proces. Daarnaast is het tegenhouden of onderdrukken van het proces, wanneer het eenmaal ontketend is, nooit gezond en kan het zelfs gevaarlijk zijn. Het is niet aan te raden om weinig voorbereid bewust de Kundalini-energie te gaan opwekken. Beter is het om door middel van oefening en lichaamsgericht werk eerst voor een goede aarding te zorgen. Is het proces echter toch ontketend met mogelijk psychische en/of lichamelijke problemen tot gevolg, onthou dan dat het, hoe moeilijk ook, om een helend proces gaat. Zoek daarbij de steun die je nodig hebt.

Terug