Divine logo

Picture Melchizedek!

Vader Melchizedek

Vader-Melchizedek heeft de leiding over de organisatie van de Hemelse werelden van Lord en lady Michael voor de overgang naar nieuwe schepping voor de redding, wederschepping en wederopvoeding van werelden, die door de zuivering van het Levende Licht heengaan.

Lichtwezens kunnen zowel deel uitmaken van de Orde van Melchizedek als van de Grote Witte Broederschap. Feitelijk behoren de meeste, zo niet allen, tot beide. In de Bijbel wordt naar Yeshua verwezen als de Melchizedek Koning. Tussen de Dode Zee rollen treft men ook een geschrift dat bekend is als "Document van de vorst Melchizedek". Passages uit dit document suggereren dat Melchizedek en Michaël een en dezelfde persoon/energie waren/zijn. De naam of liever gezegd, de titel Melchizedek zou een samentrekking zijn van Michaël

Door de scheppende vereniging van de Schepper-Zoon, en de Scheppende dochter Geest, een Dochter van de Oneindige Geest in het plaatselijk universum. Komt een persoonlijkheid voort uit dit scheppende deelgenootschap wat de oorspronkelijke Melchizedek is, de Vader Melchizedek, het unieke wezen dat vervolgens samenwerkt met de Schepper Zoon en de Scheppende dochter Geest.

In ons universum Nebadon treedt de Vader Melchizedek op als de eerste bestuurlijke medewerker van de Blinkende Morgenster (Aartsengel Gabriel). Gabriel houdt zich meer bezig met de beleidslijnen in het universum, Melchizedek met praktische procedures. Gabriel zit de reguliere rechtbanken en raadsvergaderingen van Nebadon voor, Melchizedek de speciale en buitengewone commissies en commissies voor noodtoestanden en adviesorganen. Gabriel en de Vader Melchizedek zijn nooit tegelijk afwezig van Salvington, de Moeder-Geest van het plaatselijk universum en scheppende gade van de Schepper-Zoon, want bij Gabriels afwezigheid functioneert de Vader-Melchizedek als hoofd van het bestuur van Nebadon.

De Melchizedeks in ons universum zijn allen binnen duizend jaar standaardtijd geschapen door de Schepper-Zoon en de Scheppende dochter Geest, in samenwerking met de Vader Melchizedek. Daar zij een orde van kinderen vormen waarin een van hun eigen soortgenoten als medeschepper heeft gefunctioneerd, stammen de Melchizedeks in constitutie ten dele van zichzelf af en komen daarom in aanmerking voor de verwezenlijking van een verheven vorm van zelfbestuur. Periodiek kiezen zij hun eigen bestuurlijke hoofd voor een termijn van zeven jaar standaardtijd en zij functioneren ook overigens als een zichzelf besturende orde, ofschoon de oorspronkelijke Melchizedek wel bepaalde inherente prerogatieven als mede-ouder kan laten gelden.

De Melchizedeks functioneren niet op grote schaal buiten het plaatselijk universum, behalve wanneer zij als getuigen worden opgeroepen in rechtszaken die aanhangig zijn bij de rechtbanken van het superuniversum, en wanneer zij, zoals soms voorkomt, worden aangesteld als speciale ambassadeurs, om in eenzelfde superuniversum het ene universum bij het andere te vertegenwoordigen. Het staat de oorspronkelijke of eerstgeboren Melchizedek van ieder universum steeds vrij om naar de naburige universa of naar het Paradijs te reizen op missies die te maken hebben met de belangen of plichten van zijn orde.

Geinspireerde Bron: Het urantia boek

Terug Home