Divine logo

Logo Melchizedek universiteit

De Melchizedek Universiteit bestaat uit 490 werelden. De wereld Melchizedek genaamd is de loodswereld van het salvington-cirquit van 70 primaire werelden die allen omringt zijn door zes ondergeschikte werelden gewijd aan speciale aktiviteiten en daarondergeschikt 420 werelden. De Melchizedeks bewonen de Melchizedek wereld dicht bij salvington, het hoofdkwartier van het universum. Wezens in opklimming van Nebadon doorlopen opleidingen op deze 490 werelden om status te verwerven als inzetene van salvington.

Deze 490 werelden van het Salvington-circuit zijn onderverdeeld in tien groepen, ieder bestaand uit zeven primaire en tweeenveertig ondergeschikte werelden. Elk van deze groepen staat onder de algemene supervisie van een der hoofdorden van universum-leven. De eerste groep, die wordt gevormd door de loodswereld en de volgende zes primaire werelden in de omringende planetaire processie, staat onder toezicht van de Melchizedeks. Deze Melchizedek-werelden zijn:

1. de loodswereld is de thuiswereld van de Melchizedek-Zonen.
2. de wereld van de scholen voor het fysische leven en de laboratoria voor levende energieen.
3. de wereld van het morontia leven.
4. de wereld van het eerste geest leven.
5. de wereld van de middenfase van het geest leven.
6. de wereld van het gevorderde geest leven.
7. het domein van coordinatieve, allerhoogste zelfverwerkelijking.

De zes ondergeschikte werelden van elk van deze Melchizedek-hemellichamen wijden zich aan activiteiten die in nauw verband staan met het werk van de primaire wereld waarmee zij zijn verbonden.

Terug Home