Divine logo

Missie & Visie

Missie:

Eenwording/Zijn met de "I Am" presence, de Eeuwige Goddelijke Aanwezigheid, Ziel en wil van Gods bewustzijn. Het Paradijs in ons hart. Zijn geest, zijn spirit. Een Goddelijke vader en moeder die onvoorwaardelijk van ons houd.
"Ty Will be Done"

Visie:

Als men bewust contact maakt met het hart en deze te volgen door vertrouwen, geloof en onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en de ander. Doen wat je werkelijk wilt, het volgen van je passie. Zal men precies dat krijgen wat men nodig heeft om zijn doel te bereiken. Door de ervaringen positief en negatief wordt men wijs en ontwikkelt men liefde, compassie, kracht en wijsheid.

Feel the love, light & compassion of your Divine Presence.

Remember you are Divine

Namasté,

I Am Will I Am
Yeshayah Sanandanada Melchizedek