Divine logo

Shamballa

PictureGobiwoestijn!

Gobiwoestijn

Shamballa. De Stad der Goden, die voor sommige volkeren in het Westen, voor andere in het Oosten, en voor weer andere in het Noorden of het Zuiden gelegen is. Het is het heilige eiland in de Gobi-woestijn. Voornaamste energiecentrum op deze planeet. Het bevindt zich in de Gobi woestijn op de twee hoogste etherische gebieden. Komt overeen met het kruincentrum (chakra) bij de mens. Er zijn talrijke verwijzingen naar een esoterisch centrum zoals de Grote Witte Broederschap, de broederschap van Shamballa of Agartha. Blavatsky, Bailey, Steiner, Spencer Lewis, Max Heindel en zoveel anderen verwijzen naar dit centrum. De duidelijkste en sterkste kracht in de hedendaagse wereld is die van de eerste straal van Wil en Macht.....Dit is de kracht welke in de wereld stroomt uit het grote wereldcentrum, Shamballa. Er is zeer weinig omtrent Shamballa bekend...... Deze weinig bekende goddelijke energie stroomt nu uit het Heilig Centrum. Dit centrum omvat in zichzelf de energie welke achter de wereldcrisis van het ogenblik ligt. Het is de Wilsenergie (nvdr:met hoofdletter) om bepaalde radicale, belangrijke veranderingen in het bewustzijn van de mensheid aan te brengen, waardoor mensen verhouding tot het leven benevens zijn begrip van geestelijke, esoterische en subjectieve hoofdzaken van het leven volkomen gewijzigd zullen worden. Het is deze kracht (in samenwerking met de tweede -straalskracht) welke die overweldigende crisis - op handen zijnde in mensen bewustzijn - zal bewerkstelligen. Die crisis is de inwijding van de mensheid in het Mysterie der Tijden, in datgene wat van de aanvang af verborgen is geweest. nvdr: In het jaar 2000 was het de eerste maal dat de shamballa-energie rechtstreeks op de mensheid en de andere rijken heeft ingewerkt, zonder tussenkomst van de Hierarchie. Deze 1ste straalsenergie is drievoudig in haar uitwerking: louterend, vernietigend en reorganiserend.Deze energie kan enkel in groepsverband gebruikt worden voor werelddienst via bv. meditatie. Bron: Alice A. Bailey: De bestemming der volkeren blz. 18-19

Ik vraag je nu om je in je denken, lichaam en geest Direct te verbinden met de Afstemming op God, waarbij je alles wat je individuele Wil te bieden heeft uitbant en het proces van de geest opnieuw afstemt op de Wil en de Getuigenverklaring die de familie van Een Natie Onder God moet verschaffen en dat is Vredig Leven. De Talen die menselijk zijn zullen ook een indrukwekkend instrument van Vloeibare Gouden Perfectie worden wanneer de Harmonie haar Octaaf verhoogt om op het niveau te komen van wie het Hooglied daarvan in zich draagt. De volmaaktheid van het aardse leven met al zijn op plezier gerichte hebbelijkheden wordt opnieuw een vreugde. Voedsel tilt zichzelf op een hoger plan terwijl er onderricht wordt gegeven door voedingsdeskundigen die zijn afgestemd op de menselijke gezondheid als onderdeel van het leven. Door Gods fundament zullen velen merken dat ze een dag per week vasten. Na 6 tot 8 maanden moet het lichaam zijn eigen stofwisseling hebben veranderd om weer het Witte Kleed te kunnen dragen en zou het niet meer nodig hoeven te zijn, behalve bij speciale verzoeken om te vasten tijdens gunstige openingen van Shambhalla. Als het menselijk lichaam geen overbodig gewicht ten gevolge van emoties en oude gewoonten is kwijtgeraakt, bestaat daar slechts een reden voor: verzet tegen God in jezelf. Elke kwaal, ziekte en frustratie en elk gebrek aan beweging in het lichaam of op je levensweg is te wijten aan verzet tegen Gods Wil. De intelligentie van een menselijk lichaam is zo nauwkeurig afgestemd op Godsbewustzijn dat het een individu eersteklas kansen zal bieden om zijn eigen licht te zien. De gemeenschappelijke band van de mensheid is het lichaam, en hoe jij het JUIST acht om voor dat gewaad te zorgen en het zijden kleed van licht erin en eromheen te laten verblijven is de beloning van een lange speurtocht naar de waarheid. Bovendien heeft elk individu zijn eigen waarheid, afgestemd op Gods licht. Je monitor zal altijd bestaan uit datgene waar je in leeft, het menselijk lichaam. We bieden jullie een corporatie van een WIT LICHTKLEED onder de deken van 13 elektronen. Roep het kleed van El Shaddai in je Merkaba; velen zullen een stevige deken van bescherming voelen. De Steen van de Magier van de Bron trekt het lichaam op naar een ruimte die we Vibratie noemen, en vibratie kan slechts constant worden gevoeld via het Witte Gezuiverde Licht. Verbreed de Visie die je in je draagt en maak die stoffelijk terwijl de Steen van de Magier van de Bron een vrolijk ritme van lichtwerk boven op de middenhersenen wordt wanneer de juiste wiskunde binnenkomt. Er zal stof tot nadenken binnenkomen; denk niet na, laat alles gewoon verder gaan. Je hebt een nieuwe werkelijkheid van plezier geschapen, waarover is gesproken in de Heilige Graal: die bevindt zich in alle bekers en al het water des Levens. Laat deze zijige, gladde basis van je Vat van Vrijheid het Witte Magische Pentagram van weloverwogen plezier zijn. Want het is tijd om de geschenken van de geest te zien en te manifesteren. Wanneer je Merkaba een wordt met Shambhalla trilt een schare broeders en zusters met je mee en doet mee aan de viering. Roep zonder enige twijfel de 13 Witte Elektronische Lichamen van Bronsubstantie op om een groot Visioen van de Expressie van de Vrije Vorm te maken en het zal zo zijn.

1. Blakende Gezondheid en Fysieke Conditionering. Zichtbaar Paradijs. Voorspoed.
2. De braakliggende Geest boven Materie. Ordelijkheid.
3. De Generator van de Bron en Shambhalla. Kristalheldere Kwartsbeweging en Ritmische Expressie. Onvoorwaardelijke Trouw.
4. Zelfverwezenlijking. XY-chromosoom van Christus-Jehovah. AHA, Atomaire Hydratatie-Anatomie, de Bron van Al Het Leven, die zich in de Jordaan bevindt bij Tel Dan.
5. Scepter van Macht. Onwankelbare stellingname. Kracht.
6. Gehoorzaamheid. Expansie van de Hersenen en Inzicht. Overwinning van de Cellulaire Christusbeweging.
7. Goddelijkheid. Intelligentie. Gecodeerde Codes. Een Trilling afgestemd op het Godsbewustzijn. Energiecentra veranderen in een Buis van Gekwalificeerd Licht.
8. Brug van Licht. Perfect Lichaam. Witte Nacht. Cellulaire Verandering door Automatische Reactiemechanismen. Afgestemde Elektrische Stroomketens.
9. De Boomtak der Waarheid. Interne Vlucht. Leid jezelf door de Oprechtheid van je Intuitie. Het verschil tussen een Valse en Realistische Maatstaf. Het Elektron stormt op Vrijheid af.
10. Vrijheid. Ontgiftingslichaam, anti-bacterien. Orde van de ligas van licht van Schorpioen. Voortdurende Zuivering en Opwaardering.
11. Visie. Universele Economie. Bescherming van je baten. Kwantumtheorieen van Expressie.
12. De bergtop. Beschaafde Presentatie. Ambassadeur van Licht.
13. Magie. Het Eeuwig Lichaam der Verjonging. Heilige Seksualiteit. Zichtbare Magie van de Tweelingstraal.

Laat nu al je leiding en relaties los, wees alleen en word op dit moment een met GOD en voel de kracht van deze heilige ruimte, want dit is WARE LIEFDE. Dit zul je nooit meer loslaten zodra de omhelzing van de geest deze dag in haar greep krijgt. Lieve vrienden, geniet eerst van je verhouding met jezelf voor het Godslicht van de beweging van de Heilige Seksualiteit zich manifesteert in deze sfeer van expressie. Er vindt een wedren op licht en informatie plaats, en door te snel te gaan, is er een neiging het onderricht of de informatie op het verkeerde spoor te zetten of verkeerd te interpreteren. Doe het rustig aan in de verhoogde trilling. Word de sensuele manifestatie die je bent, ontspan je in de geschiedenis van ongeevenaarde vreugde, en als het Witte Licht zichtbaar is geworden zul je in de Fontein van de Jeugd van de Blauwe Straal opnieuw de volwassenheid bereiken. Ik houd van jullie allemaal, Elijah.

Gechanneld door Lisa Smith